Skip to main content

© Jasolid. Alle rechten voorbehouden.

Duurzame afdichting betonafdekkers

Het project voor Jasolid behelsde het aanpakken van diverse problemen met betonafdekkers in gebouwen, wat leidde tot vochtschade in onderliggende woningen. De kitvoegen tussen de afdekkers en de afdekkers zelf waren na verloop van tijd niet meer waterdicht, mede door degradatie van het beton en technische problemen tijdens de bouwfase. Ook veroorzaakten verdiepte kommetjes onder balustervoeten waterophoping, wat tot lekkages leidde in de spouw van de gevel.

Jasolid werd gevraagd een oplossing te bieden voor deze problemen. Deze oplossing werd gevonden in het Triflex ProDetail systeem, een flexibel en versterkt afdichtingssysteem dat vloeibaar wordt aangebracht, waardoor vrijwel elke vorm kan worden gevolgd voor een waterdichte aansluiting.

Het project startte met het reinigen van de sterk vervuilde ondergrond door middel van hogedruk waterstralen, gevolgd door het opschuren met diamantschijven om voldoende hechting te verkrijgen. Om te voorkomen dat water zich kon ophopen in de kommetjes onder de balustervoeten, werden deze afgedicht met een cementgebonden reparatiemortel. Vervolgens werd het geheel behandeld met een laag Triflex Cryl Primer 276 voor optimale hechting.

De aansluiting van de betonafdekkers met de geïsoleerde gevels werd als eerste afgedicht met het Triflex ProDetail systeem. Daarna werd hetzelfde systeem toegepast op de stuiknaden tussen de afdekkers, waardoor deze naden duurzaam waterdicht werden afgedicht zonder dat de kitvoegen vervangen hoefden te worden.

Om ook de aansluiting tussen de balusters en de afdekkers waterdicht te maken, werden de balustervoeten ingepakt met een combinatie van het Triflex ProDetail en Triflex ProFibre systeem. Alle naden van het wapeningsvlies werden voorzien van een plamuurlaag Triflex Cryl Spachtel om een gladde en strakke afwerking te verkrijgen. Ten slotte werd het geheel gladgeschuurd en voorzien van een laag Triflex Cryl Finish 205, die vuilafstotend, UV-bestendig en zeer duurzaam is, en aangebracht werd in de kleur naar wens van de opdrachtgever.

Dit uitgebreide project heeft geleid tot het oplossen van lekkages in de woningen, waarbij de aangebrachte oplossingen niet alleen functioneel zijn maar ook een esthetisch verbeterde afwerking hebben gerealiseerd.